Centrum kultury
i biblioteka publiczna
w jasienicy rosielnej

wydarzenia

Kolejny sukces artystyczny Marty Krupy

Marta Krupa z Orzechówki została laureatką Konkursu o Nagrodę RzeszOFFolk „Jawor – u źródeł kultury”, zorganizowanego przez Polskie Radio Rzeszów. Uzyskała nagrodę w kategorii rękodzieła i sztuki ludowej. Wręczenie tych wyróżnień odbędzie się 3 maja br. o godz. 12.00 w rozgłośni rzeszowskiego radia. Zachęcamy do wysłuchania audycji, w której zaprezentują się laureatki i laureaci w następujących czterech kategoriach: zespoły folklorystyczne, soliści, twórcy ludowi i animatorzy kultury. Serdecznie gratulując pani Marcie, prezentujemy kilka odsłon Jej rzeźbiarskiego talentu. Krystyna Kielar

Wydarzenia

Proboszczowi parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej

Przewielebnemu Księdzu Kanonikowi Markowi Zarzycznemu

składamy serdeczne gratulacje z okazji

odznaczenia przywilejem expositorium canonicale

i uznania zasług w dotychczasowej posłudze kapłańskiej

w myśl dewizy: „Wielkie dzieła powstają dzięki pracy zwykłych ludzi”

wraz z gorącymi życzeniami, by kroczył drogą uczniów Pańskich,

którzy „trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach,

[…] a dobra [materialne] rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42.45)

Rządca jasienickiej parafii podczas dorocznego, wielkoczwartkowego spotkania metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego z księżmi archidiecezji został 14 kwietnia br. uhonorowany w Pałacu Arcybiskupim  w Przemyślu wyróżnieniem expositorium canonicale. Znalazł się w gronie kolejnych, tym razem piętnastu, prezbiterów nagrodzonych przez abp. Adama Szala tym wyróżnieniem, które dawniej (zwłaszcza w XIX w.) pozwalało na noszenie czarnego mucetu – sięgającej do łokci pelerynki na sutannie, a obecnie na terenie przemyskiego Kościoła partykularnego – na używanie uroczystego stroju duchownego w postaci czarnej sutanny z fioletowymi guzikami, takimi sznurkami i taką lamówką oraz czarnego biretu z fioletowym lub amarantowym pomponem, a także komży z fioletowym podbiciem.

Nadanie mucetu kanonickiego w nawiązaniu do trydenckiego modelu kapłaństwa stawało się przede wszystkim symbolem posłuszeństwa nominata wobec biskupa, ale było także oznaką honorowej nagrody, widzialnym uznaniem indywidualnych zasług położonych dla Kościoła lokalnego i formą ściślejszego włączenia w organizację hierarchiczną diecezji. Na ziemiach polskich zwyczaj ten zaczął powszechniej występować pod zaborem austriackim, gdzie w warunkach restrykcyjnej józefińskiej polityki państwa wobec Kościoła doszło do skasowania kapituł kolegiackich i do ograniczenia składów kapituł katedralnych do kilkunastu zaledwie osób, nominowanych wyłącznie przez cesarza. Biskupi w Galicji, nie mogąc w tej sytuacji swobodnie honorować zasłużonych duchownych urzędem i beneficjum prałackim lub kanonickim, sięgnęli po środek zastępczy stosowany w innych krajach monarchii habsburskiej, a mianowicie po nadawanie prawa do noszenia niektórych przynajmniej elementów stroju chórowego z kapituł: pelerynki (ekspositorium), komży z podbiciem (rokiety) lub kloszowanej kamizelki bez rękawów, sięgającej do kolan (mantoletu). Odznaczano bowiem w ten sposób m.in. na ziemiach rdzennej Austrii i w Czechach przełożonych seminariów duchownych, radców konsystorzy biskupich, prepozytów znamienitszych kościołów, doktorów teologii bądź prawa kanonicznego, dla których nie było miejsca w kapitułach. Była to zewnętrzna forma docenienia szczególnych zasług dla diecezji – czy to w pracy naukowej i formacyjnej kleru, czy w posłudze administracyjno-kościelnej, czy też w duszpasterstwie, np. za gorliwość i aktywność w katechizacji lub wyjątkową troskę o dobro duchowe wiernych.

Zwyczaj honorowania księży elementami kanonickiego stroju chórowego utrzymał się w Polsce w XX w. w diecezjach z terenu byłego zaboru austriackiego; i to nawet tam, gdzie z czasem zostały wskrzeszone dawniejsze bądź ustanowione nowe kapituły kolegiackie. Oszczędnie korzystał z tej prerogatywy poprzedni metropolita przemyski abp Józef Michalik, natomiast obecny rządca archidiecezji abp Adam Szal chętnie sięga po ten sposób dowartościowania aktywniejszych prezbiterów. Przywilej obowiązuje wyłącznie na terenie diecezji, której ordynariusz nadał to prawo.

majk

Wydarzenia

Szkolenie strzeleckie

Kolejna odsłona szkolenia z zakresu strzelectwa sportowego, przeprowadzona przez Magdalenę Koronę i Romana Walczaka z Akademii Umiejętności Aurum, została zadedykowana przede wszystkim osobom zatrudnionym w instytucjach i jednostkach związanych z szeroko rozumianym samorządem gminnym. Wieczorne spotkanie 13 kwietnia zgromadziło w sali konferencyjnej budynku głównego CKiBP ponad dwudziestoosobowe grono słuchaczek i słuchaczy, wśród których większość stanowiły panie.

Prowadzący szkolenie przybliżyli obecnym zagadnienia teoretyczne dotyczące bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Natomiast praktyczną część warsztatów skoncentrowali wokół nauki rozkładania i składania egzemplarzy broni krótkiej i długiej, co cieszyło się autentycznym zainteresowaniem uczestników.

majk

Wydarzenia

Konkurs wielkanocny 2022 r.

W okresie poprzedzającym święta Zmartwychwstania Pańskiego jest czas na przygotowanie symboli wielkanocnych. Jednym z nich jest palma, którą święcimy w niedzielę zwaną palmową, wierzbną lub kwietną. Drugim ważnym symbolem tych świąt jest pisanka, w naszym regionie – przeważnie drapanka, oklejanka lub jajko zdobione techniką woskową zwaną batikowa.
Dla chętnych osób, które w ten właśnie sposób wykonują tradycyjne palmy czy pisanki, został zorganizowany przez CKiBP konkurs wielkanocny. Wśród prac zgłoszonych w kategorii dla dorosłych niewątpliwie dwie palmy zasługiwały na przyznanie równorzędnego I miejsca. Ich autorkami były pani Anna Bąk z Jasienicy Rosielnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Jasienicy Rosielnej.
Natomiast w kategorii wiekowej do 16 lat najpiękniejszą palmę (wykonaną estetycznie i solidnie z naturalnych materiałów, osadzoną na drewnianym cokoliku) przygotowały dzieci z grupy plastycznej z filii CKiBP w Woli Jasienickiej pod kierunkiem pani Wioletty Stodolak. Drugie miejsce zostało przyznane pracy zbiorowej dzieci z Przedszkola w Woli Jasienickiej pod opieką pani Anety Mzyk. Trzecie miejsce zdobyła Zuzanna Śnieżek również z Woli Jasienickiej.
Wyróżnienie w grupie młodszej otrzymał Bartosz Masłyk z Woli Jasienickiej za zestaw pisanek.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród wraz z dyplomami odbyło się 7 kwietnia w budynku głównym CKiBP podczas podsumowania konkursu wielkanocnego. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, jednocześnie kierując zaproszenie do udziału w innych formach działalności kulturalnej naszej instytucji.

Krystyna Kielar

Konkurs wielkanocny 2022 r.

Wydarzenia

Szkolenie strzeleckie

Ponad dwadzieścioro druhen i druhów z ochotniczych straży pożarnych w Bliznem, Jasienicy Rosielnej, Orzechówki i Woli Jasienickiej w środowy wieczór 6 kwietnia 2022 r. uczestniczyło w szkoleniu z zakresu strzelectwa sportowego, zorganizowanym w sali konferencyjnej budynku głównego CKiBP. Odpowiedni poziom merytoryczny zapewniła zarejestrowana 22 marca br. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Umiejętności Aurum z Rymanowa. Zajęcia teoretyczne oraz zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pokaz rozkładania i składania broni poprowadzili współwłaściciele, a zarazem członkowie zarządu firmy – Magdalena Korona i Roman Jakub Walczak. Uczestnicy warsztatów wraz z wójt gminy, a zarazem prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jasienicy Rosielnej dh. Urszulą Brzuszek poznali m.in. aspekty prawne i zasady bezpiecznego używania broni, istotne części broni i amunicji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, części składowe broni krótkiej i długiej, rodzaje tarcz i postaw strzeleckich, podstawowe zasady zachowania się na strzelnicy sportowej, a także przykłady właściwego i błędnego celowania.

majk

Szkolenie strzeleckie

Galeria

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Jasienicy Rosielnej

Kontakt

Adres

Jasienica Rosielna 331

36-220 Jasienica Rosielna

Telefon

13 43 06 333

© ckibp-jasienicarosielna.pl. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.